Przeglądy sprężarek – Warszawa

przegląd sprężarkiWykorzystanie sprężonego powietrza jako medium energetycznego w konkretnym procesie produkcyjnym wymaga utrzymania instalacji w stanie stałej sprawności. Jakiekolwiek drobne usterki czy poważne awarie przyczyniają się do przestojów, generując dodatkowe, często wysokie koszty. Mogą one wynikać zarówno z zaprzestania produkcji, jak i z jej spowolnienia na skutek obniżenia wydajności systemu. Jak w przypadku większości maszyn, sposobem na unikniecie takich sytuacji jest profilaktyka. Obejmuje ona między innymi okresowe przeglądy sprężarek.

 

Najczęstsze problemy w pracy sprężarek

Przyczynami obniżenia wydajności urządzeń do sprężania powietrza, a jednocześnie pierwszym krokiem do poważnej awarii mogą być różne czynniki. Do najczęstszych problemów zaliczają się:

  • przepracowany olej,
  • zapchane filtry,
  • podwyższone temperatury pracy urządzeń,
  • zawyżony pobór energii elektrycznej,
  • zbyt intensywne zużywanie się części.

 

Systematyczne przeglądy sprężarek pozwalają na wykrycie przyczyn takich problemów oraz usunięcie ich zanim dojdzie do trwałego uszkodzenia urządzenia. W przypadku, gdy uszkodzenia wynikają z eksploatacji, jest też możliwa regeneracja sprężarek, którą wykonujemy w naszej firmie.

 

Decydując się na współpracę z Kompresortechnik, otrzymujecie Państwo gwarancję, że Wasze urządzenia będą pod stałą kontrolą. Przeglądy sprężarek pozwolą nam wcześnie wykryć usterki i ograniczyć koszty ewentualnej naprawy sprężarki. Dzięki temu wydłuży się również okres ich eksploatacji.