Regeneracja sprężarek - Warszawa

regeneracja sprężarkiSprężarki powietrza znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu i rzemiosła, a także w urządzeniach AGD i w gospodarstwie domowym, np. do zasilania narzędzi pneumatycznych, czyszczenia strumieniem powietrza czy pompowania opon, basenów i innych konstrukcji dmuchanych. Bez względu na wielkość urządzenia i skalę jego wykorzystania, jego sprawność zależy od odpowiedniej eksploatacji oraz okresowych przeglądów i konserwacji. Jednak nawet najlepiej utrzymany kompresor zużywa się i wymaga interwencji specjalisty. Jedną z metod przywracania sprawności jest regeneracja sprężarek. Jej celem jest dokładne sprawdzenie poszczególnych elementów urządzenia i określenie przyczyn niesprawności, a następnie – w miarę możliwości – ich wyeliminowanie.

 

Na czym polega proces regeneracji sprężarki?

Pojęcie regeneracji jest utożsamiane z odmładzaniem, co w odniesieniu do maszyn oznacza przywracanie im stanu technicznego, jaki miały kilka lat (lub miesięcy) wcześniej. Może ono obejmować również bardzo prozaiczne czynności, takie jak np. czyszczenie z pozostałości smarów i innych zabrudzeń. Często zapchany filtr do tego stopnia ogranicza wydajność, że urządzenie nie zaspokaja potrzeb energetycznych konkretnego procesu. Gdy wykryjemy taką usterkę, dokonujemy jego wymiany. Ponieważ prowadzimy też sprzedaż sprężarek i części zamiennych, zarówno filtry, jak i inne detale otrzymacie Państwo od ręki.

 

W poważniejszych sytuacjach regeneracja sprężarek może obejmować bardziej skomplikowane czynności i prace o dużym stopniu zaawansowania. Proces przebiega zawsze w ten sam sposób i obejmuje następujące czynności:

  • demontaż urządzenia,
  • sprawdzenie stanu poszczególnych części,
  • czyszczenie i mycie elementów,
  • zakwalifikowanie części do wymiany lub naprawy,
  • obróbkę mechaniczną, wymianę uszczelek, zaworów, tłoków, pierścieni itp.,
  • montaż sprężarki,
  • próbę rozruchową.

 

Prawidłowo przeprowadzona regeneracja sprężarki zapewnia jej dłużą żywotność przy ograniczonych kosztach. Zaniedbanie tej czynności prowadzi do dalszego, przyspieszonego zużywania się elementów, a w konsekwencji – do trwałego uszkodzenia maszyny.